U kunt hier inloggen

Login

(ANBI-regeling)

De CGK Den Haag valt, op basis van de groepsbeschikking van ons kerkgenootschap, onder de ANBI regeling. Dit betekent dat onze kerk geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn giften aan CGK Den Haag voor u aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

 

Uw gift kunt u overmaken op rekening NL72INGB0000274010 ten name van Chr Geref Kerk Den Haag.

Wilt u meer informatie over het geven van een gift of een schenking aan de kerk? Dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de kerk via penningmeester@cgkdenhaag.nl

Meer informatie over de ANBI regeling en de groepsbeschikking van ons kerkgenootschap vindt u hier: cgk ANBI.

Meer informatie over de ANBI regeling (voor kerken) vindt u hier: belastingdienst ANBI regeling.

Predikant

Ds. Maarten Groen

Laan van Meerdervoort 655

2564 AB Den Haag

tel. 070-361 50 19

 

Bijstand in pastoraat 

Ds. C. van Atten

Laan der Verenigde Naties 20

2314 GG Leiden

tel. 071-532 61 01

 

Postadres

Geertje van Keulen-van ’t Veer

Bunchestraat 11

2286 GJ  Rijswijk

tel. 070-3948770

 

 

  • Ds. Maarten Groen: predikantMG@cgkdenhaag.nl 
  • Ds. Cees van Atten: cvanatten@planet.nl
  • Diaconie: diaconie@cgkdenhaag.nl 
  • Scriba: scriba@cgkdenhaag.nl 
  • Commissie van Beheer: commissievanbeheer@cgkdenhaag.nl 
  • Gemeenteblad: gemeenteblad@cgkdenhaag.nl 
  • Koster Jeruzalemkerk: kosterJK@cgkdenhaag.nl
  • Koster Moriakerk: kosterMK@cgkdenhaag.nl
  • Penningmeester: penningmeester@cgkdenhaag.nl
  • Vertrouwenspersoon: m.vanderburg@casema.nl en rvletter@filternet.nl

 

Nebokerk

 

Rhijnvis Feithlaan 114

2533 GG Den Haag

131201_JK_orgel.jpg